Hitta rätt revisor i Norrköping

Behöver du en revisor till ditt företag i Norrköping? Du kanske inte ens vet om du behöver det eller inte. Om två av dessa tre kriterier är uppfyllda är det lag på att du ska ha revisor: du har fler än tre anställda, du har mer än 3 miljoner i omsättning och/eller har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. Har du inte uppfyllt kriterierna för att ha revisor är det fortfarande ingen nackdel att då och då ta hjälp av en. Det beror lite på din egen erfarenhet och kunskap i redovisning.

Men vad gör egentligen en revisor? Kanske du frågar dig. Det ska vi titta närmare på.

Detta gör en revisor

En revisor ska fungera som en oberoende tredje part som granskar företags redovisning. Det görs för att skapa ett förtroende bland företagets intressenter, som potentiella investerare, leverantörer, samarbetspartners eller banker som tar del av företagets rapporter.

När de granskar rapporter och redovisning tittar de efter avvikelser i siffror och nyckeltal, och jämför med tidigare år. Skulle någonting sticka ut väsentligt bör det finnas underlag för det. Annars kan oråd anas.

Förutom redovisning kan revisorn också granska styrelsens arbete. De kan komma med råd om förbättrade rutiner och ekonomiska frågor som berör verksamheten. Det kan vara en faktor att tänka på när du letar efter Ledande revisor norrköping, då kvalitén här kan skilja sig en del.

Revisionen blir som en slags kvalitetsstämpel, som blir väldigt viktig för att förebygga mot bedrägeri. Det är väldigt viktigt att det förtroendet finns, för att affärsverksamheter som hålla på lång sikt.

När du letar revisor i Norrköping

Det finns ingen brist på revisorer i Norrköping. Även om kvalitén kan skilja sig en aning från revisor till revisor kan du åtminstone vara säker på att de håller en relativt hög lägstanivå. Anledningen till det är att en revisor måste vara auktoriserad och godkänd av Revisorsinspektionen. Det betyder att du inte behöver vara rädd för att anställa någon som kommer göra ett dåligt jobb. Välj någon du trivs med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *