Fasadtvätt i Göteborg – en bra investering

Det är en mycket god investering och en viktig del av en fastighets underhåll att tvätta fasaden med jämna mellanrum. Vid en fasadtvätt förebyggs nedbrytning av fastighetens ytskikt. Eftersom svamp, sot, alger, luftföroreningar med mera sugs in i fasaden kommer detta med tiden orsaka skador. Dessa oönskade (och fula) beläggningar kommer alltså att skynda på fasadens nedbrytning vilket ökar risken för att mögel bildas. En stor fördel med att tvätta husfasaden är att tiden för underhåll kommer att förlängas och kan därför utgöra en ekonomisk besparing. Givetvis kommer en fasadtvätt även att förhöja utseendet samt värdet på din fastighet.

När du behöver fasadtvätt i Göteborg

Det finns olika typer av fasadtvätt att välja mellan. Vilken metod som passar bäst beror bland annat på viken typ av ytskikt din fastighet har. Enklast är att kontakta ett professionellt företag som utför Smart fasadtvätt göteborg för konsultation. Ett företag som utför flera olika typer av fasadtvätt kommer att kunna använda korrekt metod för att tvätta fasaden på din fastighet. Vid en fasadtvätt i Göteborg är det även viktigt att endast små mängder kemikalier och rengöringsmedel används för en tvätt. Som fastighetsägare är det tryggt att veta att de produkter som används är miljövänliga. Det är inte alla fasadtvättar som kräver rengöringsmedel utan många gånger räcker det med att använda en högtrycksspruta och vatten. Oavsett vilket kommer du att få ett mycket bra resultat och en vacker ren fasad på din fastighet.

Fasadtvätt ger flera fördelar

Det finns som sagt flera fördelar med att rengöra fastighetens ytskikt från smuts och föroreningar. För många är det viktigt att fastigheten blir vacker och attraktiv. Men i och med att en fasadtvätt tvättar bort alger, mögel, lavar och smuts kommer även livslängden på fastigheten att öka. När en hudfasad är ren kommer den att hålla längre och samtidigt ge byggnaden ett bättre skydd.

Vad många kanske inte känner till är att en fasadtvätt kan vara energibesparande. Beläggningar på en fasad kan binda vätska och leda till högre kostnader för uppvärmning. En ren och torr fasad kommer att spara energi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *