Värme

VVS-Huset är specialister på uppvärmningssystem och har många års erfarenhet av pannor, element och golvvärme. De hjälper dig med installation, underhåll och reparation.

Ett modernt och väl fungerande uppvärmningssystem sparar energi och är därför en värdefull investering både för miljön och din ekonomi. De arbetar med fyra av de vanligaste värmekällorna – el, gas, fjärrvärme och olja. Deras mångåriga erfarenhet innebär att de tryggt kan ansvara för installation, service och reparationer av värmepannor, radiatorer/element och golvvärme oavsett vilken typ av värmekälla du föredrar. De vet dessutom att med professionellt utförda installationer och med regelbunden service gör ditt uppvärmningssystem tryggt och säkert i många år.

Håll värmen i kylan

Det finns ingen generell lösning på hur fastigheter bäst värms upp. Många faktorer påverkar både val av värmekälla och värmeväxlare, inte minst fastighetens utförande och geografiska läge. VVS-Huset är välförtrogen med fjärrvärme, naturgas, el och olja.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett storskaligt uppvärmningssystem som förser ett stort antal fastigheter med värme från fjärrvärmeverk. I stora drag går det ut på att distribuera hett vatten som används till uppvärmning. Några av de vanligaste värmekällorna för fjärrvärme är förbränning av naturgas, avfall och biobränslen.

Naturgas

Naturgas är liksom olja ett fossilt bränsle. Till naturgaserna räknas stadsgas, biogas och gasol. Fördelen med biogas jämfört med de andra är att den är förnybar eftersom den uppstår vid nedbrytning av till exempel sopor. Generellt sätt är naturgas bra eftersom den har en hög verkningsgrad till en låg arbetsinsats.

El

Uppvärmning med el är dyrare än både fjärrvärme och gas. På plussidan är att metoden har en hög verkningsgrad och är lättskött och okomplicerad. Vattnet i elpannan värms helt enkelt upp med elpatroner.

Olja

Fram till 1970-talet var olja en vanlig värmekälla för svenska fastigheter. Tack vare det vattenburna systemet som sprider värmen från oljepannan är det förhållandevis enkelt att byta ut olja mot miljövänliga och mer hållbara alternativ som exempelvis fjärrvärme och naturgas.

Goda råd om värme från VVS-Huset

Här ger de goda råd, tips och information om värme som kan vara värdefull för dig. Kom ihåg att du alltid kan höra av dig till VVS-Huset om du behöver ytterligare rådgivning och praktisk hjälp. De är ett auktoriserat VVS-företag som funnits sedan 1932.

Ta hand om dina element

Bor du i ett äldre hus med gamla element för vattenburen värme, kan det vara värt att med jämna mellanrum se över dessa. Ofta räcker det med att ha en årlig översyn där du kontrollerar ventilerna och luftar radiatorerna. I vissa fall kan det också vara aktuellt att fylla på vatten. Tänk på att stänga av värmepumpen innan du börjar.

Om du är osäker kan VVS-Huset se över ditt uppvärmningssystem  – värmepanna,  element, ventiler och rörläggning.

Golvvärme – inte bara skönt för fötterna

Golvvärme möjliggör att skapa ett jämnt värmeklimat i fastigheten. Men det är inte bara behagligt för fötterna. I ett hus med moderna fönster och rätt isolerat kan golvvärme även vara en bra ekonomisk affär. För dig som lider av allergier finns också fördelar, eftersom luften cirkulerar mindre sprids heller inte damm och kvalster lika lätt. Det är viktigt att komma ihåg att det kräver rätt isolering för att inte få ökad energiförbrukning – men oavsett så är golvvärmen alltid behaglig.

Värme – installation, underhåll och reparationer

VVS-Huset i Malmö har sedan 1932 hjälpt bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare och privatpersoner med VVS. För dem är inget projekt för litet eller för stort. Företaget står starka med flera skickliga samarbetspartners, dels leverantörer men också producenter och hantverkare. Kontakta VVS-Huset om du behöver rådgivning och praktisk hjälp med installation, underhåll och reparation av värmeväxlare, värmepannor (el, gas och olja), fjärrvärme, element/radiatorer och golvvärme. Därtill kan företaget också radiatorventiler, termostater, utegivare och expansionskärl.

VVS-Huset är experter på värme och uppvärmningsystem

Du kan förvänta dig engagemang, noggrannhet och kompetens när du behöver utföra arbeten med:

  • Värmeväxlare
  • Värmepannor (el, gas och olja)
  • Fjärrvärme
  • Element/radiatorer
  • Golvvärme
  • Radiatorventiler
  • Termostater
  • Utegivare
  • Expansionskärl